آموزش های تخصصی گردشگری

مر کز آموزشهای گردشگری ایران

  • وورکشاپ گلیم زنجان Workshop
    Restricted Not available unless: You belong to any group

Available courses

شرخ وظایف ثبلیبریبربیریبریرریبریریبری

خانه داری شامل سه بخش مهم می باشد که هر کدام بسته به نوع و تعداد اتاق های هتل ها متفاوت می باشد. 
چک لیست های خانه داری در بخش  خدمات اتاق ، نظافت اتاق ، لوازم اتاق  و مینی بار می تواند علاوه بر تسریع در کارها کیفیت خدمات هتل و همچنین مدیریت اتاق ها را بهود بخشد.
شناخت توریسم وراهکایر کیسمسب و کار توراعلانات سایت

مباحثه تست در مرکز مطالعات استراتژیک

by مدیر سایت -

در خصوص اتفاقات اخیر وزارت گردشگری انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرتی را موظف به تهیه  آمار و میزان خسارات دفاتر کرده تا مطالعات انجام شده در جهت رفع موانع فعالیت دفاتر گردشگری اقدامات دولت مشخص گردد

Attachment کرونا و گردشگری.jpg