آموزش های خانه داری در هتل ، لاندری و..

خانه داری شامل سه بخش مهم می باشد که هر کدام بسته به نوع و تعداد اتاق های هتل ها متفاوت می باشد. 
چک لیست های خانه داری در بخش  خدمات اتاق ، نظافت اتاق ، لوازم اتاق  و مینی بار می تواند علاوه بر تسریع در کارها کیفیت خدمات هتل و همچنین مدیریت اتاق ها را بهود بخشد.